Dr. Öğr. Üyesi FİGEN DAĞLIOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi FİGEN DAĞLIOĞLU

T: (0282) 250 2161

M fdaglioglu@nku.edu.tr

W fdaglioglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez: Farklı sebze çeşitlerine uygulanan mikrodalga kurutma metodunun sebzelerin kimyasal bileşimine ve kurutma süresine etkisi üzerine bir araştırma (1996)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1990-1992
Tez: Diyet Reçel Yapımı Üzerine Bir Araştırma (1992)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1983-1988
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1996-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1990-1996
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Meyve-Sebze Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Ülger P., AKTAŞ T., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Sorption isotherms and net isosteric heat of sorption for plum osmotically pre-treated with trehalose and sucrose solutions, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 20, pp. 515-522, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Aktas T., U. P., D. F., H. F., CHANGES OF NUTRITIONAL AND PHYSICAL QUALITY CHARACTERISTICS DURING STORAGE OF OSMOTIC PRETREATED APPLE BEFORE HOT AIR DRYING AND SENSORY EVALUATION, JOURNAL OF FOOD QUALITY, vol. 36, pp. 411-425, 2013.
Özgün Makale SCI
3. Daglioglu O., T. M., G. U., D. F., Changes in oxidative stability and fatty acid composition of commercially produced chips during shelf-life, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 19, pp. 2100-2106, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. Daglioglu O., T. M., G. U., D. F., Changes in oxidative stability of selected bakery products during shelf life, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH, vol. 10, pp. 464-468, 2004.
Özgün Makale SCI
5. Arici M., D. O., G. T., D. F., Occurrence of fumonisin in processed and low processed corn-based products in Turkey, ACTA ALIMENTARIA, vol. 33, pp. 325-328, 2004.
Özgün Makale SCI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., DAĞLIOĞLU F., BARUT GÖK S., ALTAN D. D., The ınfluence of dıverse doses of nıtrogen (n) applıcatıon on the phenolıc and antıoxıdant present of sorrel (Rumex acetosa L.), International Symposium on Biodiversity and Wild Species (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
2. BARUT GÖK S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Antimicrobial Activity, Antioxidant capacity and Phenolic Content of Ebegümeci (Malva Sylvestris L.), The 3rd Interantional Symposium on "Traditional Foods from Adricatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
3. DAĞLIOĞLU F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., Antimicrobial Activity of Kaldirik (Trachystemon orientalis (L.). G.Don, The 3rd Interantional Symposium on "Traditional Foods from Adricatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
4. ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Investigation of Antioxidant Capacity Changes of Rosehip Fruits Into Fruit Juice Processing Stages Traditionally, The 3rd Interantional Symposium on "Traditional Foods from Adricatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
5. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., DAĞLIOĞLU F., Phenolic and Ascorbic Acid Content of White Salsify (Tragopogon porrifolius L.), The 3rd Interantional Symposium on "Traditional Foods from Adricatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
6. Gülcü M., DAĞLIOĞLU F., BAŞLAR M., The Determination of The Change in Bioactive Properties During Pekmez Production, The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
7. SAĞLAM K., DAĞLIOĞLU F., Tomato Jam, The 3rd Interantional Symposium on "Traditional Foods from Adricatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEMİRCİ A. Ş., Özalp Ş., Gülcü M., DAĞLIOĞLU F., Trakya Bölgesinde Geleneksel Olarak Üretilen Kuskusların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (17.04.2014-19.04.2014).
Özet bildiri
2. ., GÜLDAŞ M. F., Kalsiyum klorürün meyve ve sebze işlemede kullanılması, 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. JOTAF, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Meyve Sularının Mikrobiyal İnaktivasyonununSağlanmasında Yansımalı Akış Yollu UV-C Reaktör Tasarımı ve Bazı Meyve Sularına Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.02.2014-28.03.2017.
2. Bazı Üzüm Çeşitlerinde, Ürün İşleme ve Depolama Sürecinde Resveratrol ve Biyoaktif Özelliklerdeki Değişimin Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2013-15.06.2016.
3. Beyaz Üzüm Suyunun Mikrobiyal Yükünün AzaltılmasındaGamma (r) ve (Uv) Işınlamanın Kullanımı ve Bu İşlemlerin Ürün Kalitesine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.04.2012-09.12.2016.